Politika kvalitete tvrtke Stambena izgradnja d.o.o. je kvaliteta izvedenih radova i sigurnost izgrađenih građevina te krajnje zadovoljstvo naših kupaca odnosno naručitelja i investitora. Radove vršimo strogo prema projektnoj dokumentaciji, u skaldu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, prema pravilima struke i uputama nadzornih inženjera. Svaki posao nam je izazov na kojem želimo potvrditi i opravdati stečeni ugled i ukazano povjerenje.

U ostvarenju tih ciljeva pomoći će nam politika kvalitete bazirana na slijedećim osnovama:

-Uprava s direktorom na prvom mjestu aktivno se angažira u provođenju sustavu kvalitete.

-Kupac je najvažniji faktor u ostvarivanju politike i ciljeva kvalitete.

-Kupac postavlja zahtjeve kvalitete.

-Kupac određuje ispunjava li naš proizvod zahtjeve, odnosno određuje li prikladnost proizvoda za uporabu.

Zbog toga svoj odnos prema kupcu gradimo prema međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju problema.

Kupac zadovoljan kvalitetom naših proizvoda i usluga je prioritet svih djelatnika.

Suradnja s dobavljačima kvalitetnih proizvoda i usluga.

Kvalitetna suradnja sa svim poslovnim partnerima.

Zapošljavanje stručnjaka spremnih na stalni razvoj i usavršavanje.

Stvaranje radnog okruženja koje će poticajno djelovati na svakog djelatnika i kolektiv u cjelini.

Rad na stalnom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom.

Zadovoljstvo kupaca naš je uspjeh.

Jure Prskalo, direktor